Jak zacząć w Niemczech

 Od 1 maja 2011 roku zniknęły ostatnie ograniczenia w dostępie Polaków do niemieckiego rynku nauki i pracy, co wcale nie oznacza, że zwolniono nas  z całego szeregu przepisów aministracyjnych obowiązujących na terenie tego kraju.Obywatele polscy mogą przekraczać granicę i przebywać na terenie Republiki Federalnej Niemiec legitymując się ważnym paszportem lub dowodem osobistym.

Czytaj więcej...

Nasz katalog - wydanie 2017/2019

PL Navig 2017 2019 200


 

Polskojęzyczny katalog branżowy PL NAVIGATOR stworzony został z myślą tak o usługodawcy, jak i jego kliencie. Z jednej strony przyczynia się on bowiem do rozreklamowania polskich towarów i usług, z drugiej zaś ułatwia do nich dostęp.
Korzyści z PL NAVIGATORA są więc obopólne; odbiorcy,który w nieskomplikowany sposób dociera do świadczącego usługi i tego ostatniego, zwiększającego przez to swe zyski. 

Czytaj więcej...