Wanda Schleichert

Osoba kontaktowa: Wanda Schleichert
Ulica: Zschokkestr. 69
Kod pocztowy: 80686
Miasto: Munchen
Telefon: 089 52011114

Pełne ubezpieczenia zdrowotne z ubezpieczeniem opiekuńczym od 154,25€ np. 20 lat – 1000€
wkład własny.
Ubezpieczenia turystyczne Premium dla zagranicznych gości do 5 lat - 99€.
Ubezpieczenia wypadkowe (obejmuje ubezpieczenie na całym świecie, w pracy i w czasie
wolnym 24h).
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla osób prywatnych i dla firm.
Ubezpieczenia na życie z pełnym dopasowaniem we wszystkich sytuacjach życiowych i wyjątkową
opcją opieki.
Ubezpieczenia od niezdolności do pracy (do 30. roku życia 5 lat - połowa składki).
Oraz inne ubezpieczenia prywatne i firmowe.

Mapa:
Znajduje się w: ubezpieczenia